Noereh tjöönghkedh – Samla unga

Är du ung, mellan 13 och 30, bor i storstäderna i södra Sverige, har du nu en stor anledning att gå med i Saminuorra, vår ungdomsorganisation. Läs mer om det projekt som Saminuorra tänker driva under 2019 för att öka kontakten ungdomar emellan. Läs Rebecka Forsgrens brev. Och du som har samisk ungdom i din närhet – Tipsa!

“Jag heter Rebecka Forsgren och sitter i Sáminuorras styrelse. Tillsammans med Niká Pittja, som också är styrelsemedlem, ansvarar jag för ett projekt som heter Noereh Tjöönghkedh. Noereh tjöönghkedh betyder ’att samla unga’ på sydsamiska och det är exakt vad detta projekt har som syfte.

Vad vi vill göra är att skapa en samlingsplats för samer som bor utanför Saepmie. Genom fyra träffar under våren, i Uppsala, Göteborg, Stockholm och Malmö, vill vi ha kul, träffa varandra och höra om de unga som bor utanför Saepmie behöver att Sáminuorra gör något för att de ska ha en ännu mer levande samisk kultur i sin vardag!

Jag själv är uppvuxen i Uppsala, med min samiska släkt i Jämtland. Jag hade inte ett stort samiskt kontaktnät i min vardag vilket jag tyckte var ett problem och något jag önskar att jag haft. Många unga samer jag pratat med, som har liknande uppväxt som jag, har inte så många samiska kompisar på platsen där de bor. Detta vill vi ändra på!

Vi skulle uppskatta om ni som sameförening ville sprida detta till era medlemmar, så att vi når så många unga som möjligt! Uppmuntra dem gärna att skicka ett mail till noerehtjoonghkedh@saminourra.org så att vi får ett hum om hur stort intresse det finns för dessa träffar. De får gärna komma med önskemål om träffarnas innehåll också, det kanske redan finns idéer bland de unga i ert område om saker de skulle vilja göra?

För att delta behövs medlemskap i Sáminuorra, detta kan skapar via http://www.saminuorra.org. Dessa träffar riktar sig mot de något äldre medlemmarna, från 16 år och uppåt!

Sáminuorra har ett Instagramkonto och en Facebooksida – där kan mer information komma! Annonsen i Nourat bifogas, där står det lite mer om projektet.”

Heelsegh,

Rebecka Forsgren, styrelsemedlem Sáminuorra