Språklig julklapp från Sametingets språkcentrum

Språkspelet Amigos

Samiskt språkcentrum har lanserat ett samiskt onlinespel i samarbete med New Amigos. New Amigos är ett spel för alla samiska varieteter med godkänd ortografi i Sverige; sydsamiska, umesamiska, lulesamiska och nordsamiska. Det enda som behövs förutom internet är mobiltelefon, läsplatta eller dator. Geografin är inget hinder! En sydsamisk elev i Lofsdalen kan till exempel spela med en sydsamisk elev i Gárasavvun.

– Vi vill tillägna våra språkanvändare det här onlinespelet som en tidig julklapp. Nu kan barn och vuxna spela på jullovet och samtidigt använda sitt samiska språk! säger Sylvia Sparrock, arbetsledare och språkkonsulent på Samiskt språkcentrum.

New Amigos är ett världsomspännande brädspel. Det har funnits som brädspel i versionen sydsamiska- norska och nordsamiska-norska. Samiskt språkcentrum har medverkat med översättningar till svenska, lulesamiska och umesamiska samt anpassat nord- och sydsamiskan för svenska sidan av Saepmie.

Spelet är avsedd för alla läskunniga i alla åldrar; barn, ungdomar och vuxna. Det som krävs är internetanslutning och tillgång till mobiltelefon (Apple och Smartphone), läsplatta eller dator. Till spelet hör en förinspelad version av en modermålstalare för att höra uttal och läsa samiska på spelkorten. Antingen spelar man med den förinspelade versionen (single player) eller mot en annan person som samtidigt är inloggad (dual player).

Spelet finns i tre kunskapsnivåer, för nybörjare till talare som vill bättra på sin samiska eller bara spela. Dessutom är det ett sällskapsspel.

– Med onlinespelet lär man sig först de viktigaste orden och uttrycken. Spelet har en struktur som säkrar snabb inlärning och repetitionsmetod som säkrar varaktig inlärning, säger Lakki Patey, från New Amigos.

I dagsläget finns endast åtkomst till spelet via länk men kommer senare att kunna laddas hem via AppStore och Googleplay. Under 2019 är onlinespelet kostnadsfritt genom Samiskt språkcentrums samarbete med New Amigos. Därefter kommer det att vara en betalversion för månadsvisa eller årsvisa licenser.

– Det är roligt att ett digitalt onlinespel har utvecklats för de samiska språken! Det berikar och utvecklar språkanvändningen inte minst hos ungdomar som dagligen använder digital teknik, avslutar Lars-Miguel Utsi, ordförande i Sametingets språknämnd.

Spelet lanserades tisdagen den 11 december 2018.

Länk till spelet: http://newamigos-prod.azurewebsites.net

För kontakt:

Sylvia Sparrock, Samiskt språkcentrum/Sametinget
sylvia.sparrock@sametinget.se
tel: 070-646 63 99

New Amigos, NA Technologies DA
http://www.newamigos.com

Kontakt: Lakki Patey
lp@newamigos.se
tel: +47 954 42 004

Lars Miguel Utsi
Ordförande, Sametingets språknämnd

Tel: Tel. 070-296 12 05

Samiskt språkcentrum

Språkcentrum är en del av Sametinget som ska bidra till det samiska språkets användning och ställning i samhället, framförallt i de traditionellt samiska områdena. Språkcentrums arbete ska utgå från samernas behov av revitaliseringsinsatser och är lokaliserat till Dearna/Tärnaby och Staare/Östersund.