Minnesanteckningar Sameföreningsseminarium – 17 maj 18.30 2021

Medlemsevenamang. SSR bjuder in sameföreningarna till information från SSR och föreläsning av Inger Händestam.

Det här innehållet är endast för medlemmar. Var vänlig mata in lösenord du har fått i medlemsbrev!