Samisk seriekultur på Stockholms Internationella Seriefestival 2021

I år har Stockholms Internationella Seriefestival grävt en del i den samiska seriekulturen – finns det en sådan? Finsksamiska Sunna Kitti och danskboende norsksamiskan Maren Uthaug diskuterar sitt skapande och sitt kulturarv med Stockholms Stadsbiblioteks Patrik Schylström i en förinspelad onlineintervju. Se länk nedan.

https://kulturhusetstadsteatern.se/bibliotek/samisk-seriekultur-med-maren-uthaug-och-sunna-kitti

Därefter följer programpunkter i livesändning lördag 29 maj.

12.00 Historia och släktforskning i serieform

Streamat live från studion: Mats Jonsson (När vi var samer), Pia Koskela (Karelen!) och Elisa Rossholm (Märit). Moderator: RojinPertow.

15.00 Textilt berättande och samisk konst

Streamat samtal med textila bildberättarna Åsa Schagerström (Urmodern) och Britta Marakatt-Labba (Broderade berättelser). Moderator: Patrik Schylström.

SIS21: Program

SIS21: Program

Under maj månad kickar vi igång Stockholms Internationella Seriefestival 2021. De flesta av våra programpunkter blir i år digitala p.g.a. pandemirestriktioner. Festivalens huvudhelg är helgen den 29–30 maj då vi livestreamar ett späckat program från Kulturhuset i Stockholm med intervjuer, panelsamtal och liveteckning till musik.