Samisk shamanism – workshop

Eirik Myrhaug kommer att leda en workshop i shamanism 20 maj 2017. Eirik hoppade av från sitt arbete som vatteningenjör och blev en förgrundsfigur inom Altakampen. Under kampen sadlade han om till att vara öppet praktiserande nåjd och har stor respekt i det samiska samhället. Han har utbildat sig till shaman i USA.

Loader Laddar in …
EAD-logga Tar det för länge?

Ladda om Ladda om dokument
| Öppna Öppna i ny flik

Ladda ned [162.00 B]

Sameföreningen i Stockholm informerar om de aktiviteter som den får kännedom om, har samisk anknytning eller att samer deltar i. Informationsspridningen innebär inget ansvar för arrangören eller arrangemangets innehåll.

Attachments