Samiskt på Liljevalchs vårsalong, 10 jan – 22 mars

Girjas – Broderi på armeringsduk – Linda Lasson

Liljevalchs är ibland en arena för samisk konst. Här är årets fynd. Kan det finnas flera?
Vårsalongen 2020

10 januari–22 mars 2020. Liljevalchs vårsalong är en kär, omtvistad och livaktig tradition sedan starten 1921. I år samsas 170 konstnärer med 330 verk i Liljevalchs 12 salar.

Namnsättning av verket? klicka på länken här: Vårsalongen 2020, sök Linda Larsson på sidan du kom till, klicka på Linda Lassons länk. Då kommer en lång förklaring på en popup. Tyvärr kunde vi inte länka direkt till popupen,

Linda Lasson

Linda Lasson textil konstnär i Västernorrlands län arbetar med broderi och då med svart sytråd

Vi har en tanke om att konstinstitutioner i Stockholm borde arbeta systematiskt med oss om marknadsföring av arrangemang med samiskt innehåll.