Sara Ajnnak utsedd till 2018 års stipendiat till minne av Kaija Anstensen

Fotograf: Jonas Berglund

Stiftelsen Kaija Anstensens Minnesfond tilldelar 2018 års stipendium till Sara Ajnnak, Gargnäs.

Sara Ajnnak beskriver sig själv som samisk artist, kompositör, jojkare, konstnär, kulturbärare, tjidtie, renskötare, egenföretagare, aktivist, humanist och budbärare.

Sara har gett sig ut på en gemensam resa med sina barn tillbaka till det samiska språket och ser som sitt uppdrag att genom sin musik hjälpa andra att nå tillbaka till sin kultur. Hon vill även genom sin musik, jojk, konst och installationer med andra kulturbärare och konstnärer, manifestera sitt motstånd till exploateringar av samiska marker. Under de senaste åren har hon mer och mer etablerat sig inom den svenska musikbranschen och hon har under 2018 släppt en ny skiva. Tanken är att under 2019 genomföra en turné utanför Sápmis kärnområde för att nå en större publik. Hon ska även att delta på Folk Alliance International som officiellt showcase där urfolksartister från hela världen kommer att samlas.

Som ett erkännande av Saras tidigare arbete och uppmuntran till hennes fortsatta personliga och konstnärliga utveckling samt kamp för samiska rättigheter tilldelas hon 2018 års stipendium. Stipendiet uppgår till 20.000 kr.

Sara själv säger om utmärkelsen:

“Vilken ära, jag känner mig otroligt tacksam och hedrad för att tilldelas Kaija Anstensens Minnesfonds stipendium. Som artist, komponist och textförfattare jobbar jag mycket på egen hand, att genom ett stipendium få respons för mitt arbete känns både inspirerande och peppande. Som stolt kulturarbetare tar jag med mig stipendiet in i 2019 med ny kraft och ny skaparanda.”

Kaija Anstensens Minnesfond inrättades av Sameföreningen i Stockholm som en fristående stiftelse 2008 efter att i arv mottagit kvarlåtenskap efter Kaija Anstensen. Kaija Anstensen var bosatt i Stockholm men hade sitt ursprung från sydsamiskt område på norsk sida. Kaija Anstensen var själv målare och aktiv inom det samiska livet i Stockholm. Syftet med stipendiet är att främja samiska rättigheter och samisk kultur. Det första stipendiet delades ut 2011 till Fia Kaddik. Andra stipendiater har varit Elin-Anna Labba, Silje Figenschou Thoresen, Paul-Anders Simma, Carola Grahn och Heidi Juliana Gauriloff. Förra året tilldelades stipendiet till Lena Viltok.

Som varje år har det kommit in många bra ansökningar och flera som skulle vara värdiga mottagare av stipendiet. Styrelsen för Kaija Anstensens Minnesfond vill gärna påminna dem som sökt men som inte valts ut, att det finns möjlighet att söka kommande år.