Viermie K: Kulturcentret Aejlies har fått finansiering

Uppdatering 2021-03-09: Giron Sámi Teáhter är förnärvarande värd för Viermie K. All officiell information finns där: https://www.samiteahter.org/viermie-k/

Grattis säger vi till Aejlies, kulturcentret i Dearna, en av medlemmerna i kulturnätverket Viermie K.  Aejlies får finansiering av Västerbottens region för ett utvecklingsprojekt. Filmaren m. m. Oskar Östergren Njaita är den som lett ansträngningarna för att etablera Aejlies.

Nu blir Aejlies över en miljon rikare - Sameradion & SVT Sápmi | Sveriges Radio

Nu blir Aejlies över en miljon rikare – Sameradion & SVT Sápmi | Sveriges RadioRegion Västerbottens regionala utvecklingsnämnd har fördelat 11,5 miljoner på sex olika projekt. Samiska kultur- och resurscentret fick nästan 1,4 …

11,5 miljoner till utvecklingsprojekt i Västerbotten

11,5 miljoner till utvecklingsprojekt i Västerbotten

Beslut togs igår av Region Västerbottens regionala utvecklingsnämnd att bevilja drygt 11,5 miljoner kronor fördelat på 6 olika utvecklingsprojekt i Västerbotten. Projekten ska bidra till regional tillväxt och stärka Västerbottens attraktionskraft och framtidsförmåga. De representerar en stor bredd och handlar bland annat om export, samisk kultur, hållbar utveckling och infrastruktur.