Viermie K: nytt nätverk för kulturell infrastruktur lanseras på Folk och Kultur

Uppdatering 2021-03-09: Giron Sámi Teáhter är förnärvarande värd för Viermie K. All officiell information finns där: https://www.samiteahter.org/viermie-k/

Ett nytt kulturnätverk, Viermie K, lanseras på kulturpolitiska konventet Folk och Kultur i Eskilstuna 5-8 februari 2020.  Grundarna är Aejlies, Giron Sámi Teáhter, Stiftelsen Gaaltije, Sameföreningen i StockholmSåhkie – Umeå sameförening, Tjállegoathe.

Målet för nätverket är att skapa en gemensam och kraftfull aktör som kan verka nationellt, regionalt och lokalt för det samiska kulturlivet. Läs inriktningsdokumentent längre ned.

Åsa Simma, Giron Sámi Teáhter och Oskar Östergren Njaita, Aejlies kommer att lansera nätverket vid två tillfällen under Folk och Kultur.

Onsdag 5/2, 15:30 – 17:00, Plats: B-hallen, Stiga Sports Arena
https://folkochkultur.se/program/samiskt-kulturpolitiskt-toppmote-fran-sapmi-till-sverige/

Samerna är sedan 2011 erkända som ett urfolk i den svenska grundlagen och med det följer bl.a. kulturella rättigheter. Hur skapar vi gemensamt ett samiskt kulturellt ekosystem? Hur ser vi till att det finns ett heltäckande system av stöd till produktion, mötesplatser, arrangörer, enskilda konstnärer inom alla konstformer? Hur ser vi till att den samiska rösten gör sig gällande och betraktas som en nödvändig resurs i utformandet av en ny samisk kulturpolitik? Hur går vi från ord till handling?

Torsdag 6/2, 15:00 – 16:00, Plats: Terassen, Hotell Bolinder Munktell
https://folkochkultur.se/program/mingelseminarium-nu-gor-vi-det-kultur-i-norr-tar-position/

Kultur i Norr är ett etablerat interregionalt nätverk som syftar till att Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland och Jämtland Härjedalen samverkar i kulturfrågor med fokus på gemensamma utmaningar och möjligheter. Samarbetet har nu mynnat ut i ett kulturpolitiskt positionspapper med syfte att ytterligare stärka det professionella kulturlivets roll och position som tillväxtfaktor i norra Sverige genom tre prioriterade områden: urfolket samerna, kulturella och kreativa näringar och arrangörsfrämjande insatser. Förutom offentliggörandet av det kulturpolitiska positionspappret bjuds du på våra erfarenheter av regional kultursamverkan, musik av artisten Sara Ajnnak, dryck och tilltugg. Välkomna!

Loader Laddar in …
EAD-logga Tar det för länge?

Ladda om Ladda om dokument
| Öppna Öppna i ny flik

Ladda ned

Attachments