Ytterligare Samiska spår i Stockholm med omnejd

De här spåren är moderna och relaterade till naturreservatet Paradiset i Huddinge, i Hanvedenskogen mellan Huddinge och Haninge. Initiativtagare var en förening som hette Sam-siita. Om det är samma förening som Sameföreningen i Stockholm eller inte ska vi låta vara osagt. Någon som vet? Under alla omständigheter var det Aslak Partapuoli som var drivande.

Webbsidan andas irritation över verksamheten, byggprojekten och hur relationen var med myndigheter. Men, enligt en av sidans bilageartiklar så var Aslaks grundinställning: “Vi samer har en hävdarätt att slå ner våra bopålar på statens mark i hela Sverige”

http://www.paradiset-hanveden.se/his.html