Föredrag om SSR:s arbete efter Girjasdomen

Inbjudan till föredrag 27 maj kl 18

Domstolsprocessen i Girjasmålet är avslutad. För SSR och samebyarna fortsätter nu arbetet med att stärka samiska rättigheter i enlighet med domen och att hitta lokala förvaltningslösningar.

SSR:s målsättning med Girjasprocessen var bland annat att flytta fram positionerna och få rättsläget klarlagt. Domen visar att samiska markrättigheter är starkare än regering och riksdag har erkänt. Girjasmålet kan förhoppningsvis utgöra ett avstamp till förändring avseende även andra same-politiska frågor och stärka samebyarnas rättigheter.

SSR vill bland annat verka för förändring som innebär en politisk lösning på frågan om förvaltning av jakt och fiske, liksom ett erkännande för rättigheter till mark och vatten för samtliga samebyar.

SSR:s fortsatta arbete aktualiserar därmed principiella rättighetsfrågor och ger oss åter möjlighet att diskutera de ställningstaganden som framgår av SSR:s positionsdokument inför framtagandet av en ny samepolitik (2012).

SSR:s styrelse vill diskutera det fortsatta arbetet med medlemmarna och bjuder härmed in till en digital föredragning om Girjasmålet och det fortsatta arbetet med att stärka samiska rättigheter, samt till en extra Landsmötesdag den 4 juni för att diskutera det fortsatta arbetet.

Föredraget kommer att hållas den 27 maj 2020 kl. 18.00-20.00. Föredraget syftar till att förbereda och möjliggöra en diskussion inför det extra landsmötet den 4 juni 2020.

Föredraget kommer att behandla:

– Bakgrund till Girjasprocessen,
– Juridiska aspekter av Girjasdomen,
– Möjliga vägar framåt för att stärka samiska rättigheter.
Anmälan till föredraget SSR:s arbete efter Girjasdomen via denna länk https://www.sapmi.se/anmalan-foredrag-girjas-27-maj/ eller till info@sapmi.se. Om ni är fler som sitter på samma ställe så räcker det med en anmälan dit länk för uppkoppling skickas.

INSTÄLLT: Vårens författar- och konstnärssamtal

Planerade föreläsningar under våren, lördagarna 28/3, 18/4 och 16/5, är inställda. Utöver smittorisker handlar inställandet om att styrelsen vill att alla medlemmar i Sameföreningen ska ha möjlighet att komma och ta del av sin historia.

Om du redan har bokat och betalat kommer den bokningen att kvarstå. Vi meddelar ny tidpunkt och lokal för ditt bokade evenemang när vi har bokat om föreläsarna och lokal.

Vi hör av oss när restriktioner har lyfts och läget har klarnat.

Om du mot förmodan önskar återbetalning av evenemangsbiljetten kan du begära återbetalning här:
[wpforms id=”110876″ title=”true” description=”false”]

Det här året har sameföreningen fokuserat sitt föreläsningsprogram på samiska författare och konstnärer. Det år samiska författarföreningen Tjállegoahti i Jåhkåmåhkkee som förmedlar föreläsningarna och samtalen. Förutom att det skrivs på samiska skrivs det också samiskt på svenska. Vårens föreläsningar handlar om just det.

Hösten kommer att inledas med en teaterföreställning från Giron Sámi Teáhter baserad på Linnéa Axelssons epos Ædnan. Det eposet visade vägen om att det går att skriva med samisk känsla och själ.

Längst ned hittar du en fördjupande PDF om evenemangen.

Begränsat antal platser. Klicka på länkarna nedan för att boka in dig. För Torvkåtornas torvkåta kan du förbeställa och betala signerad bok och få boken från författaren direkt vid samtalet.

Samarbetspartner är Sensus Studieförbund Stockholm Gotland

Evenemangen stöds av Stockholms region, Stockholms stad och Sametingets Kulturnämnd

Herrarna som satte oss hit – Elin Anna Labba | Sameföreningen i Stockholm

INSTÄLLT: Herrarna satte oss hit – Elin Anna Labba, lö 28/3 

Elin Anna Labba berättar om sin bok Herrarna satte oss hit, som kom ut i januari 2020. Boken är sprungen ur hennes önskan att förstå sin egen familjehistoria. Arbetat med att väva historien om den…

Torvkåtornas torvkåta. Nils-Henrik Sikku och Katarina Pirak Sikku | Sameföreningen i Stockholm

INSTÄLLT: Torvkåtornas torvkåta. Nils-Henrik Sikku och Katarina Pirak Sikku, lö 18/4

I den nyutgivna boken Torvkåtornas torvkåta och renägarinnan från Skåne (KulaCultura Publishing – Sámi girjelágádus, 2020) möter Nils-Henrik Sikku och Katarina Pirak Sikku familjen Walkeapää och…

 

Malign Closure, 100 MIGRATORY. Monica Edmondson | Sameföreningen i Stockholm

INSTÄLLT: Malign Closure, 100 MIGRATORY. Monica Edmondson. lö 16/5Det 15 meter långa konstverket Malign:Closure är resultatet av Monica L Edmondsons personliga resa som mamma till ett barn med cancer under en period präglad av osäkerhet, rädsla och hopp. När…

 

Attachments

Nationaldagen firad i Šthlm – mitt i Sápmi

Samiska nationaldagen firades av Sameföreningen i Stockholm med den traditionella flaggceremonin vid Stadshuset och högtidlighållande med tal och föreläsning om vad hållbarhet är för samer i de marker som vi numera brukar. Flaggceremonin samlade denna gång cirka 80 personer, bästa siffran sedan 2007. Våra gäster från Jåhkåmåhkke / Johkamohkki, Astrid Tuorda, Tor Tuorda och Henrik Blind var speciellt uppskattade, Astrid för sin jojk och ledning av nationalsången med sin far, Henrik för ett starkt tal som inleddes på nordsamiska. Johannes Vestly från Sameföreningen i Stockholms kultur- och poesigrupp bidrog med en dikt av Aslak Valkepää uppläst på nordsamiska och svenska. Deltagandet från officiellt håll var bredare än någonsin; staden, regionen och två ambassader var representerade (och vi siktade en observatör från Regeringskansliet). Vi räknade in 50 personer som drack kaffe med varm bulle efter ceremonin.

Kvällsevenemanget hölls i Sverigefinska skolans aula på Kungsholmen, en kulturklassad skolbyggnad i nyklassistisk stil, byggd 1926. Många deltagare uttryckte sin förvåning över att de inte kände till byggnaden trots långvarigt boende i Stuehkie/ Stockholbma/ Stockhoalmma/ Tjåsskaskulla. Evenemangets 125 deltagare minglade med smakprover på samiska matkultur i handen förmedlade av Renprodukter AB. Programmet sedan innehöll jojk, nationalsången, tal av inbjudna gäster från Stockholms stad, Kanadas och Australiens ambassader. Peter Rohde från Sameföreningen i Stockholms styrelse höll sitt tal på engelska med sammanfattning på svenska.

Efter en kort teknisk paus fick vi njuta av Tor Tuordas professionella bilder med förklaringar om vad som har hänt i Eallinbiras (NoSa), livsmiljön, som har missgynnar samiskt och allas bruk av gemensamma naturresurser. Exempel; det nu kraftigt devalverade ordet skogsbruk som skogsägarna bröstar sig med i annonskampanjer, innebär ensidigt plantageodlande av sex till åtta trädslag i stället för bruksuttag ur en skog med mångfald av trädsorter. Många i Sverige riktar kritik mot Brasiliens exploatering av urfolkens livsmiljö och förutsättningar för sin överlevnad. Men, Sverige har en mycket dålig berättelse om detta på sin bakgård, sämre än den brasiianska? Henrik Blind betonade att alla krafter måste till för att skapa förutsättningar för överlevnad för alla inklusive den samiska kulturen och att ta till sig den samiska kunskapen om livsmiljön, Eallinbiras (NoSam). Kvällens överförda kunskapsdos blev ungefär dubbelt så stor som tänkt.

Till er som var där: Giitu / Giijtto / Gäjhtoe / Gitu / Tack för närvaron och intresset. Stort tack till de medlemmar som genomförde arrangemanget och Sverigefinska skolans personals stöd!

Evenemanget stöddes av Stockholms stad.

Nedan, se några inlägg från minoritet.se och ambassaderna publicerade på sociala media.

Öppet seminarium : “Samiska mänskliga kvarlevor i samlingar”

705847 / Pixabay
Inbjudan till öppet seminarium om återbördande av samiska mänskliga kvarlevor i samlingar, “Samiska mänskliga kvarlevor i samlingar: Historiska perspektiv, aktuella debatter och vägar framåt”, som arrangeras i Sal IV, Universitetshuset i Uppsala den 9 april, 9.15-12.00, i samband med Svenska kyrkans rundabordssamtal om samiska mänskliga kvarlevor.

Preliminärt program:

09.15 – 09.30: Inledande ord
Ingrid Inga, ordförande i Samiska rådet i Svenska kyrkan

09.30 – 09.50: Samlingarnas historiska bakgrund och aktuella repatrieringsdebatter
Carl-Gösta Ojala, forskare, Institutionen för arkeologi och antik historia, Uppsala universitet

09.50 – 10.10: De anatomiska samlingarna vid Gustavianum, Uppsala universitetsmuseum
Anne Ingvarsson, 1:e antikvarie, Gustavianum, Uppsala universitetsmuseum

10.10 – 10.30: Repatrieringsprocessen i Lycksele 2019 – en planerad återbegravning
Mikael Jakobsson, ordförande i Lycksele sameförening, medlem i Sametingets etiska råd
Olle Thoors, informatör på Svenska kyrkan, Södra Lapplands pastorat
Adriana Aurelius, projektledare repatriering, Lycksele kommun

10.30 – 10.50: Samiska perspektiv på repatriering och återbegravning
Rose-Marie Huuva, konstnär, poet, medlem i Sametingets etiska råd

10.50 – 11.10: Fikapaus

11.10 – 12.00: Paneldiskussion, med tid för frågor från publiken
Föredragshållarna samt Knut Weibull, överantikvarie, Riksantikvarieämbetet

Moderator: Katarina Pirak Sikku, konstnärlig ledare och forskare

Alla är varmt välkomna, men vi ber att man anmäler sig i förväg via en länk i inbjudan, så att vi vet hur mycket fika vi ska beställa eller anmäl dig via denna länk: https://anmalan.svenskakyrkan.se/GroupRegistrationForm.aspx?id=10144

Sprid gärna denna information vidare i era nätverk!
Hälsningar,
Carl-Gösta Ojala

Fil. dr, Forskare / Ph.D., Researcher
Institutionen för arkeologi och antik historia /
Department of Archaeology and Ancient History
Uppsala universitet / Uppsala University
Box 626
751 26 Uppsala

Inbjudan i pdf format

Loader Laddar in …
EAD-logga Tar det för länge?

Ladda om Ladda om dokument
| Öppna Öppna i ny flik

Ladda ned

Lisbeth Kielatis – 10 november

Foto: Carl-Johan Utsi

Samisk berättarhöst i Stockholms författarföreläsningar avslutas med Lisbeth Kielatis över temat lulesamisk lyrik.  Kvällen innan, 9 november, har vi haft Samisk afton på Södran.

Var: Kleins Skolmat, Brunnsgatan 26, (T) Hötorget

När: lördag 10 november, 11-13

Entré: frivillig donation, 50 – 100 kr, kaffe ingår.

Boka plats här invid eller längst ned om du använder mobil. Direktlänk till Simple Signup. Swish: 123 183 8879. Skriv 10/11 som meddelande.

Lisbeth Kielatis är till vardags slöjdlärare i skinn och textil och är bevandrad både i lule- och sydsamiska. Så här skriver hon inför programmet:

“Till föreläsningen tänkte jag berätta om hur jag började skriva dikter. Jag kommer att ha bildvisning som visar lite varifrån jag får inspiration till att skriva och slöjda och så läser jag några dikter.

Det jag har skrivit som har blivit utgivet är en artikel, Skinn av storlom i Samisk etnobiologi sammanställd av Håkan Tunón och Ingvar Svanberg 2000”

Övrigt som Lisbet har deltagit eller medverkat i:
– Samernas författarskola, Samernas utbildningscentrum 2014.
– Antologi, Mån lav synonyma, Bágo skribent- och författarförening 2015.
– Sameradion via John Kuoljok, som numera är avliden. John intervjuade och jag läste mitt.
– läst dikter i Stockholm på ett samiskt kyrkomöte 2001.
– läst dikter under Jokkmokks marknad 2002 på Ájtte tillsammans med Ros-Mari Huuva.
– läst dikter vid egna slöjdutställningar, elevutställningar och vid några föreläsningar.

Hitta till Kleins Skolmat

Hitta till Kleins Skolmat, ingång från Brunnsgatan 26A. Om du kommer sent; i stället för portkod finns ett telefonnummer anslaget på dörren för att ringa till Sameföreningen. Ingången delas med Väderkvarnens äldre- och omsorgsboende.

Programmet stöds av:

Kulturbidrag - Sametinget

Kulturbidrag – Sametingethttps://www.sametinget.se/kulturmedelAktiviteten möjliggörs med kulturbidrag från Sametingets kulturnämnd

Landstingets kulturstöd - Sll

Landstingets kulturstöd – Sllhttps://www.sll.se/verksamhet/Kultur/landstingets-kulturstod/Aktiviteten genomförs med stöd av Stockholms läns landsting. Kultur av, med och för nationella minoriteter […] är viktiga områden.

Startsidan - stockholm.se

Stockholms stads Kulturförvaltninghttp://www.stockholm.se/kulturStockholms stads Kultur- och Fritidsförvaltning stöttar detta program,

Statens kulturråd - Kulturradet

Statens kulturråd – Kulturradethttp://www.kulturradet.se/Statens Kulturråd möjliggör denna aktivitet genom sitt stöd.