Ung och same i Stockholm? 2020

I ett samarbete mellan Sameföreningen i Stockholm och Unga Berättar Kulturskolan Stockholm välkomnas du
som är mellan 15 och 22 till en spännande workshop! Workshopen händer mellan 10 och 16:30, lördagen 6 december!

Buresboahtin/ Buorisboahtem/ Buerie båeteme/ Burist båhtem / Buerestbåhtieme/ Välkommen!

 

Nordiska museets digitala arkiv

Nordiska museet har öppnat en digital ingång till sitt arkiv. Det som kan vara intressant för forskande och nyfikna samer är Fataburen och Frågelistorna. Se detaljerad beskrivning i nedanstående länkad artikel hur du kommer åt arkiven.

Digital forskaringång till Nordiska museets arkiv | Nordiska museet

Digital forskaringång till Nordiska museets arkiv | Nordiska museet

På webbplatsen dokument.nordiskamuseet.se kan forskare ta del av ett urval av museets digitaliserade dokument och handlingar direkt på nätet. Webbplatsen utvecklas i samarbete med KulturIT. Följande samlingar finns tillgängliga digitalt. För att ta del av materialet behöver du skapa ett användarkonto hos KulturIT. Birgit Gejvalls bostadsundersökning innehåller transkriberade intervjuer och enkätsvar insamlade i Stockholm 1951 av fil.dr. Birgit Gejvall. Materialet har skannats som en del av forskningsprojektet Bekönade rum.

Liberating Sápmi: Indigenous Resistance in Far North Europe

Ny bok på engelska. Ett initiativ värt att stödja. Kunskap om den samiska kampen utanför Norden är en viktig hävstång.

Liberating Sápmi: Indigenous Resistance in Europe’s Far North

Liberating Sápmi: Indigenous Resistance in Europe’s Far North

Liberating Sápmi is a stunning journey through Sápmi and includes in-depth interviews with Sámi artists, activists, and scholars boldly standing up for the rights of their people. In this beautifully illustrated work,…

På denna länk kan du köpa boken. Finns även en e-bokversion.

Öppet samråd i Botkyrka kommun 24 februari och 9 mars

Identifierar du dig som jude, sverigefinne, rom, same eller tornedaling?

I så fall hör du till de fem erkända nationella minoriteterna i Sverige. Det innebär bland annat att kommunen har ett särskilt ansvar för att främja och skydda just ditt språk, din kultur och dina rättigheter.

Kom och träffa oss på samråd eller fyll i webbenkäten på hemsidan nedan så bidrar du till innehållet i det mål och riktlinjer Botkyrka kommun tar fram för arbetet med nationella minoriteter och finsk förvaltningskommun.

Tid: 24 februari eller 9 mars 17:00-19:00
Plats: Tumbascenen, Utbildningsvägen 2A, Tumba
Ingen föranmälan krävs.

Webbenkäten och mer information finns på https://www.botkyrka.se/minoritet

Loader Laddar in …
EAD-logga Tar det för länge?

Ladda om Ladda om dokument
| Öppna Öppna i ny flik

Ladda ned

Loader Laddar in …
EAD-logga Tar det för länge?

Ladda om Ladda om dokument
| Öppna Öppna i ny flik

Ladda ned

Stockholm Sámi Associaton´s address @ Sámi National Day

Mr Peter Rodhe, member of the Stockholm Sámi Association¨s board, held the following speech at our Sámi National Day night event (sammanfattning på svenska finns sist):

Ållo gijtto, thank you so much for coming here on our day, honoured guests Mrs Katarina Luhr, Stockholms stads borgarråd ansvarigt för Miljö och Nationella minoriteter, Mr Eric Petersson, Political Counsellor at the Embassy of Canada, and Mrs Tina Lawson, Chargé d’affaire, Australian Embassy in Stockholm.

Dear all guests and invited speakers, buoris boahtem, welcome.

I represent the board of the Sámi Community in Stockholm, Sameföreningen i Stockholm. Our chairman, Nik Märak, is in Jokkmokk, why I was appointed to represent our organisation.

We are currently more than five hundred members, collectively operating most of the Sámi activities going on in this region.

Now, to the National day. We are a people without a nation. So how can we celebrate a national day at all? Well, in a classical Sámi manner, you tend to twist everything around. We are a people with four nations. One people – four nations. We can actually celebrate five national days every year – if we want and not get bored with all the celebrations going on. But every year, we start with the most important one, the 6th of February, remembering the first Sámi gathering back in 1917.

Exactly two weeks ago from today, the supreme court of Sweden, decided in a very important case regarding whom has the actual right to administer hunting and fishing in Girjas sameby. The court decided in favour of the Sámi village.
Now, you would think the case was closed and sealed after that. But another case has started, going on outside the court room. There have been several verbal attacks on Sámi individuals, individuals that are far from being involved in the actual case and Sámi village.

We saw the same tendencies after the supreme court decided in the case Nordmalingmålet, also in favour of the Sámi village, back in 2011.

I would argue that the difference between now and then, are the narratives formed in media today. The stories told in some media, are using phrases such as “the Sámi people now controls 1/3 of Sweden” and “Sámis get special rights” or “Sámi rights are conflicting with the liberal idea of all people having equal rights”.

Well, if a country consequently, for over 150 years, treats a people within its borders as lesser humans, confiscating all their lands and by building political and ideological systems destructing their institutions and livelihoods, their ability to transfer culture and language over generations and their ability continuing to exist as a people – then of course we would agree that “those special treatment” the Sámi people was abused with, of course conflicts with the idea of all people having the same rights. In fact, it has been proven that several of the political actions performed by the government against the Sámi society, was actually in conflict with their own constitution.

Consequently, when those rights are given back – in small steps – to the Sámi people in court, rights that was once stolen, a few people, can actually confront Sámis, shouting and behave like they lost something precious. Almost as if their favourite football team lost an important game.

Although we can blame media for much of the emotions currently stirred in the Swedish society regarding the case, I think there is something comforting when some media does not have the ability to report from facts nor have the ability to grasp the full context or journalists proofing themselves to be stuck in a very narrow national story of resources, production and trade where Sámis are standing in their way. It kind of means that we are one step ahead, in the understanding how the world is actually wired. That is kind of cool. It gives us a creative space where we still can provide the rest of the world with artistic innovations and new ideas, where the western world still is living in a confined box.

Additionally, imagine hundred years from now, who will be the bad guys, the Sámis standing up for saving the forests, mountains and their rights and culture – or – the ones destroying the lakes, the rivers and the virgin forests, leaving polluted mine dams and the extinction of local fish species and so on?

Therefore, this is one of many reasons we should celebrate this day being proud rather than get stuck in the latest events. We are all here responsible for carrying and developing a holistic thinking, including our ancestors and history, the nature and our culture for the long term sustainability of all our nations.

Thank you. You have to bare with me for a few minutes more, I have some further announcements in Swedish.
För er som inte förstod min engelska, så har jag pratat kort om Girjasmålet, och kommit fram till att medias rapportering har en stor skuld i de senaste händelserna efter Girjasmålet. Men jag kommer fram till att det samiska folket har en stor roll att spela när det kommer till att förvalta det holistiska tänkandet och långsiktig hållbarhet i alla länder vi bebor. Av den anledning ska vi vara stolta idag.

Jag vill också från styrelsen tacka alla i föreningen som arbetat för denna dag. [Names excluded due GDPR].

Tack också för hjälpen härifrån Sverigefinska skolan, [Names excluded due GDPR].
Gijtto.

Fullt i Oslo på Nationaldagsevenemangen

Oslo rådhus
Oslo rådhus
Oslo rådhus

De 500 platserna i Oslo rådhus är slut. I Stockholm har vi plats för några till vid flaggceremonin och kvällsevenemanget. Man behöver inte vara same för att komma! Skynda!

Flaggceremoni vid Stadshuset för Samiska Nationaldagen, 6 feb

Flaggceremoni vid Stadshuset för Samiska Nationaldagen, 6 feb

Program 08.00 Ragnars Skafferi öppnar; frukost & toalett (nordöstra hörnet av borggården) 08.45 Samling 09.00 Flagguppsättning under framförande av jojk av Astrid Tuorda, presentation av evenemanget…

Samisk nationaldag 6 feb – hållbarhet

Samisk nationaldag 6 feb – hållbarhet

Samiska nationaldagens kvällsprogram uppmärksammar aktuell hållbarhet i Sápmi med erfarenheter från världsarvet Laponias och Jokkmokkstraktens skogar, fjäll, vatten och människor. Helt enkelt – hur mår Laponia?

Tor L Tuorda, Henrik Blind och Astrid Tuorda från Jokkmokk beråttar.

Liv Aira och Marika Renhuvud utsedda till 2019 års stipendiater till minne av Kaija Anstensen

Stiftelsen Kaija Anstensens Minnesfond tilldelar 2019 års stipendium till Liv Aira, Jokkmokk, och Marika Renhuvud, Falun. Stipendiet uppgår till 30.000 kr, vardera 15.000 kr.

Dansarna och koreograferna Liv Aira och Marika Renhuvud arbetar enskilt och tillsammans med att synliggöra samisk kultur och scenkonst inom och utom Sápmi. Utöver det visuella har de ambitionen att åskådliggöra och väcka intresse för samernas ställning som minoritetsgrupp, historia och kultur, men även att berika och få människor att känna gemenskap. Genom dansen skapar de förutsättningar för samarbeten inom flera konstformer och utbyten inom Sápmi.

Loader Laddar in …
EAD-logga Tar det för länge?

Ladda om Ladda om dokument
| Öppna Öppna i ny flik

Ladda ned

Kaija Anstensens Minnesfond inrättades av Sameföreningen i Stockholm som en fristående stiftelse 2008 efter att i arv mottagit kvarlåtenskap efter Kaija Anstensen. Kaija Anstensen var bosatt i Stockholm men hade sitt ursprung från sydsamiskt område på norsk sida. Kaija Anstensen var själv målare och aktiv inom det samiska livet i Stockholm. Syftet med stipendiet är att främja samiska rättigheter och samisk kultur. Det första stipendiet delades ut 2011 till Fia Kaddik. Andra stipendiater har varit Elin-Anna Labba, Silje Figenschou Thoresen, Paul-Anders Simma, Carola Grahn och Heidi Juliana Gauriloff. Förra året tilldelades stipendiet till Lena Viltok.

Som varje år har det kommit in många bra ansökningar och flera som skulle vara värdiga mottagare av stipendiet. Styrelsen för Kaija Anstensens Minnesfond vill gärna påminna dem som sökt men som inte valts ut, att det finns möjlighet att söka kommande år.