Nybörjarkurs i sydsamiska förlänger ansökningstiden

Ny frist for søknad til «Begynnerkurs 1 i sørsamisk» onsdag 24.
september!

Det er fortsatt noen plasser ledig på «Begynnerkurs 1 i sørsamisk»
som starter i midten av oktober. Vi har derfor åpnet søknadslinken slik at det fortsatt er mulig å
sende søknad til studiet.

Søknad sendes via søknadsweb til Samisk Høgskole. https://fsweb.no/soknadsweb/login.seam?inst=sa

Søknadsfrist onsdag 24. september 2014

Ta gjerne kontakt dersom du har spørsmål til studiet.
Se også vedlagt informasjon eller http://www.aajege.no<http://www.aajege.no>.

Med vennlig hilsen
Toini Bergstrøm

Tlf: 72 41 93 00 / 907 23 513

Fra: Toini Elisabeth Bergstrøm
Sendt: 23. juni 2014 11:16
Emne: “Begynnerkurs 1 i sørsamisk, 15 studiepoeng” som deltidsstudie
vinteren 2014/2015

«Begynnerkurs 1 i sørsamisk, 15 studiepoeng» som deltidsstudie vinteren 2014/2015.

Aajege planlegger i samarbeid med Samisk Høgskole i Kautokeino å sette
i gang «Begynnerkurs 1 i sørsamisk» 15 studiepoeng som deltidsstudie
høsten 2014 og vinteren 2015. Studiet er beregnet for alle som ønsker å
lære seg sørsamisk.

Studiet gir 15 studiepoeng på høgskolenivå, og gjennomføres etter
godkjent læreplan fra Samisk Høgskole. Det er ingen krav om
forkunnskaper for opptak til studiet.

Totalt omfang av opplæringen er på 150 timer undervisning, samt
tilsvarende egeninnsats. Studiet organiseres deltidsstudie på Røros
høsten 2014 og vinteren 2015. Det blir undervisning 1 kveld pr. uke i
perioden fra midten av oktober 2014 til siste halvdel av april 2015. I
tillegg blir det 4 – 5 heldagssamlinger på lørdager.

Søknadsfrist 24. september 2014
Søknad sendes via søknadsweb til Samisk Høgskole.
https://fsweb.no/soknadsweb/login.seam?inst=sa

Studiet igangsettes under forutsetning av godkjenning fra Samisk
Høgskole om studiestart, og at minimum 10 deltager takker ja til
studiet med inntil 15 studieplasser. For mer informasjon kontakt med
undertegnede. Se også vedlegg for mer informasjon om studiet.

Med vennlig hilsen
Toini Bergstrøm

[http://logo.stfk.no/epost-stfk-logo-norsk.png]

Toini Bergstrøm
Aajege – leder
Røros videregående skole
Postboks 301, 7361 Røros
Lync adresse: toini.bergstrom@stfk.no
72 41 93 00 / 907 23 513
72 41 93 00 (sentralbord)
http://www.roros.vgs.no

[http://logo.stfk.no/epost-stfk-kreative-norsk.png]

3 svar på ”Nybörjarkurs i sydsamiska förlänger ansökningstiden”

Kommentarer är stängda.