Språk- och kulturstöd

Pexels / Pixabay

Här är nyheter om språk- och kulturstöd i Stockholms stad från samrådsgruppen för samiska förvaltningsområdet. Det händer naturligtvis mycket annat också som ännu inte syns utåt. Det är det här nedan som har som har hänt eller är på gång. Kom och kläck aktiviteter som du vill genomföra med andra medlemmar. Kom  till medlemsmötet söndagen 10 november eller kom till stadens informationsmöte den 20 november.

Språk- och kulturstöd

Staden skall justera sitt kulturstöd så att det skall bli enklare för det s k civilsamhället att få stöd för kontinuerlig verksamhet. Kriteriet för kulturstöd till nationella minoriteter föreslås ändras så att även utveckling ingår. Den nya föreslagna definition ser ut som följer:

“Stöd kan sökas för aktivitet/verksamhet som stärker, utvecklar eller förmedlar kunskap om de nationella minoriteternas språk och kulturella uttryck.” Definitionen medger skapande verksamhet och inte bara förmedlande och synliggörande verksamhet.

Under våren fick sameföreningen tillgång till ett särskilt stöd från staden för språk- och kulturaktiviteter riktat till de nationella minoriteterna som ingår i förvaltningsområdet. Det stödet har vi använt för sydsamiska studiecirkeln, lulesamiskt språkkafé, skrivarkursen och pärlbroderikursen.

[wpforms id=”109491″ title=”true” description=”false”]

 

Kontakt med andra föräldrar

ponce_photography / Pixabay

Kontakt med Sameföreningen och andra föräldrar

Sameföreningen deltar i samråd med Stockholms stads utbildningsförvaltning för att driva på utvecklingen av tillgången till kultur och språk för samiska barn, elever och ungdomar.

Samrådsgruppens grupp för förskola och grundskola planerar att genomföra familjeaktiviteter tillsammans med barn under hösten. Det kan handla om en träff i en tältkåta som finns norr om stan, mjukslöjd och att göra bälten. Gruppen överväger också möjligheten att söka stöd för att genomföra språk- och kulturbad. Kom med och diskutera sådant.

[wpforms id=”109494″ title=”true” description=”false”]

Färdkarta för språk- och kulturförbättringar i samiska förvaltningsområden

mohamed_hassan Pixabay

Skuggrapporten är en färdkarta över vad man i samrådsarbetet i samiska förvaltningsområden bör trycka på.

Sveriges språkarbete för och med nationella minoriteter enligt stadgan Europeiska stadgan om landsdels- eller minoritetsspråk övervakas av Europarådets granskande expertkommitté. Kommittén kräver in rapporter regelbundet från staten och de berörda minoriteterna (skuggrapporter). Den senaste skuggrapporten, den sjunde, lämnades över av Sametinget 10 oktober 2019.

Nu kan man kanske tycka att det här arbetet är verkningslöst men det görs framsteg över tiden. Framför allt är skuggrapporten en färdkarta över vad man i samrådsarbetet i samiska förvaltningsområden skall trycka på för att åstadkomma förbättringar.

Skuggrapport om samiska språkets ställning i Sverige – Sametinget
Sametinget konstaterar kort sagt att Sverige gör framsteg i minoritetspolitiken, om än med små ripsteg, och att det fortfarande behövs insatser för att säkerställa samisk språkrevitalisering och ambitionerna i Sametingets språkpolitiska handlingsprogram.

Läs skuggrapporten här

Loader Laddar in …
EAD-logga Tar det för länge?

Ladda om Ladda om dokument
| Öppna Öppna i ny flik

Ladda ned

18 – 25? delta i språk- och kulturarbetet för samer i Stockholm!

Vi söker dig ungdom mellan 18 och och 25 som vill bidra till att förbättra möjligheterna för framtida generationers unga samer i Stockholm att förvärva sitt samiska språk och kultur. Vad var det som du saknade under din uppväxt, i förskola, i grundskola och i gymnasium? Vad kunde ha varit bättre? Hur kan Stockholms stad och region samt Sameföreningen i Stockholm nå de unga med erbjudanden och aktiviteter som passar dem?

[Bild: Ungdomar som ingick i Sametingets ungdomsråd 2007. Bild från http://samer.se]

Den uppgraderade nationella minoritetsspråklagen från 1 januari 2019, fokuserar på att samiska barn och unga skall komma till tals i det som gäller dem beträffande deras språk och kultur. I dag är vi ett team om 10-12 personer från Sameföreningen i Stockholm som stöttar stadens och regionens arbete att bygga upp förvaltningen i Stockholm av det samiska språkförvaltningsområdet. Vi vill välkomna ytterligare minst en  representant som har åldern någonstans mellan 18 och 25.

Arbetet innebär möten med stadens och regionens förvaltningar vid behov och interna förberedelsemöten. Regionen tillämpar sammanträdesarvode. Vi arbetar på att staden skall införa det också. Mellan mötena diskuterar vi  per e-post, fysiska möten såväl som per telefonkonferens.

Anmäl ditt intresse till samrad@sameforeningen-stockholm.se eller via formuläret:

[wpforms id=”108765″]

 

Attachments

Det nya arbetet med Samiskt förvaltningsområde

skeeze / Pixabay

Efter många års intressepolitiskt arbete från Sameföreningen i Stockholms håll har Stockholm äntligen blivit samiskt förvaltningsområde!

Samiskt förvaltningsområde innebär att vi samer har större möjlighet att påverka i frågor som rör just det samiska och då särskilt språk och kultur.

Sameföreningen har sedan länge suttit i samråd med Stockholms Stad och Landstinget men nu har vi även rätt att träffa Stockholms Stads olika förvaltningar. Vi i samrådsgruppen har sedan i våras, när det blev samiskt förvaltningsområde, haft bråda dagar. Det har varit många möten med t.ex. äldreförvaltningen, förskole – och skolförvaltningen och kulturförvaltningen. På dessa möten har vi krävt att personer med mandat närvarar, att det inte får vara ett informationsmöte utan just ett samrådsmöte. Samordnarna på Stockholms Stad, Stadsledningskontoret, har hörsammat våra önskemål och vi har haft möjlighet att träffa de olika förvaltningarnas stabschefer. För att förtydliga så finns det alltså inte någon samisk samordnare utan handläggare på Stadsledningskontoret har ansvaret för alla nationella minoriteter i nuläget.

De första mötena med förvaltningarna har till stor del handlat om att förstå hur vi ska samarbeta. Stockholms Stad har varit finskt förvaltningsområde i 10 år nu så man behöver inte uppfinna hjulet men den sverigefinska befolkningens ser annorlunda ut jämfört med den samiska befolkningen. Mötena har också gett oss tillfälle att förklara samiskt medbestämmande och inflytande på de områden som rör samer. Vi har varit tydliga med att vi inte vill att saker görs för samer utan av och med samer.

Det som är aktuellt just nu är att vi vill få till en årskalender där vi vet när vi ska träffa de olika förvaltningarna så att vi tidigt kan vara med och utforma deras verksamheter för att samiska intressen tas tillvara. Vi har även kontakter med Region Stockholm och ska mötas i höst för att beskriva samiska behov vad gäller språk och kultur.

Stockholms Stad ska i höst bjuda in till öppna samråd för att informera samer om vad det innebär att Stockholms Stad nu blivit samiskt förvaltningsområde.

 

Har du frågor, tankar och idéer är du välkommen att kontakta oss som sitter i den samiska samrådsgruppen. Information om vad som hänt och händer i samiska förvaltningsområdet postar vi löpande på Sameföreningens webbpats: Aktuellt och Samrådsgruppens sida om samiska förvaltningsområdet.

Stöd gärna vårt arbete genom att bli medlem i Sameföreningen i Stockholm.

Med vänliga hälsningar, Sara Leoni

 

Samrådsgruppen: Mariana Wiik, Sara Leoni, Inge Frisk, Marja Thomasson Ek, Daniel Holst, Máret Baer, Eva Eastwood, Anita Jönsson, Peter Rodhe, Kristina Modée, Maria Tjäder och Mika Gherke

Skicka en fråga eller förslag till samrådsgruppen.

[wpforms id=”108765″ title=”false” description=”false”]

 

Stockholms stads riktlinjer för nationella minoriteters rättigheter

OpenClipart-Vectors / Pixabay

Stockholms stads kommunfullmäktige beslutade 11.06.2018 om riktlinjer för arbetet med nationella minoriteters rättigheter

Bakgrund
Kommunerna har ett särskilt ansvar för att skydda och främja de nationella minoritetsspråken och främja utvecklingen av respektive kultur.

Redan 1999 fattade riksdagen beslut om att ansluta till Europarådets ramkonvention om skydd för nationella minoriteter. I Sverige finns fem nationella minoriteter: judar, romer, samer, sverigefinnar och tornedalingar (och minoritetsspråken jiddisch, romani chib, samiska, finska och meänkieli).

Loader Laddar in …
EAD-logga Tar det för länge?

Ladda om Ladda om dokument
| Öppna Öppna i ny flik

Ladda ned [176.66 KB]

Samråd med Stockholms stad – 31.01.2019

rawpixel / Pixabay

Det nya borgarrådet Katarina Luhr, med ansvar för miljö- och klimatfrågor, har bjudit in representanter för de nationella minoriteterna i staden till ett samråd. Tillsammans kommer vi att diskutera och komma överens om prioriteringar och insatser under 2019 för att genomföra stadens riktlinjer för arbetet med nationella minoriteters rättigheter.

Samrådet äger rum  den 31 januari 2019 och knyter an till de punkter som framfördes under de samråd som genomfördes under hösten 2018.

Stockholm samiskt förvaltningsområde från 2019


Nu är det klart! 2019 blir cirklarna i den här kartan fler. Stockholms stad blir samiskt förvaltningsområde. Det innebär utökade kultur- och språkrättigheter för samer som bor i Stockholms stad.

Beskedet kom idag, 2018-12-21, via Stockholms stads kansli för mänskliga rättigheter:

“Vi har glädjen att meddela er att Stockholms stad har fått besked av regeringskansliet om att stadens ansökan om att bli förvaltningsområde för samiska och meänkieli har beviljats. Det innebär en rad möjligheter som vi ska ta oss an i det fortsatta utvecklingsarbetet med att stärka de nationella minoriteters rättigheter och ställning i staden. Det finns all anledning att återkomma till hur detta ska genomföras på bästa sätt och hur vi kan samverka i arbetet med att bygga upp förvaltningsområdet för samiska och meänkieli.

Vi vill med denna e-post också passa på att önska er en god jul och ett gott nytt år.”

Läs mer om vad förvaltningsområde är på Minoritet.se: